بسمه تعالی

اهمیت تولید برای کشور

حسن علی اکبری

به طور طبیعی اگر بخواهیم بحث همه جانبه­ای در مورد شعار سال یعنی تولید ملی حمایت از کار و سرمایه داخلی داشته باشیم ، موضوعات و محورهای مختلف و متعددی را بایستی به بحث گذاشته و مسئله تولید را از زوایای مختلف بررسی نمائیم.

از ضرورتها و اهمیت تولید و چرائی آن که بگذریم ، شناخت آثار و پیامدهای تولید در اقتصاد کشور و همچنین نقش آن در سایر عرصه­های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ما بسیار مهم است.

بحث از مبانی نظری و پایه­های فکری و تئوریک موضوع هم به لحاظ منابع و متون دینی و سیره معصومین(ع) و هم به لحاظ دانش اقتصاد و هم به لحاظ اسناد فرادستی همچون قانون اساسی و سند چشم­اندا و سیاستهای کلی نظام نیز نه تنها راهگشای ایجاد درک صحیح از ماهیت تولید خواهد بود بلکه راه-ها و راه­کارهای مشخصی را نیز در تحقق شعار سال به ما ارائه می­نماید.

شناخت وضع موجود تولید در کشور، بررسی نقاط قوت و ضعف آن و همچنین موانع و چالشهای مسیر تولید  و دریافت روشنی از آن نیز در این راستا لازم است.

همچنانکه بررسی و شناخت زمینه­ها و بسترهای موجود  برای رونق بخشیدن به تولید ملی در سطح خرد و کلان یک امر لازمی است.

توجه به بایدها و نبایدها شرعی، قانونی و اقتصادی تولید و درنظر گرفتن بایسته­های موضوع نیز در یک مطالعه جامع مورد نیاز است.

سرانجام وبراساس کسب شناخت نسبت به مبانی موضوع، وضع موجود و وضع مطلوب تولید و با هدفگذاری صحیح و هوشمندانه می­توان سه محور الزامات، راهبردها و سیاستها، تکالیف و وظایثف را در مورد شعار سال 91 به روشنی شناسائی و مشخص نمود.

    در ادامه این نوشتار تلاش خواهد شد در چارچوب محورهای مذکور مطالبی را ارائه و البته به مثابه سرفصل­های موضوع به اختصار به آنها اشاره شود.

 

ضرورت

امروزه در همه جوامعت بشری، تولید از اهمیت خاصی برخوردار است و همه انسانها به نقش و اهمیت آن واقفند. به گونه­ای که در یکی دو قرن گذشته افراط شکل گرفته در تولید، ناشی از مطلوبیت ذاتی یافتن آن است. تولید در نگرش عمومی بشر یک ارزش تلقی شده و صرف­نظر از نیاز و یا اهداف تولید مسابقه­ای بی­رحمانه در تولید هرجه افزون تر، چهره زندگی مردم غرب و شرق عاالم را دگرگون کرده و خسارت­های جبران­ناپذیری نیز به منابع موجود در کره خاکی وارد نموده است.

اکنون نیز تولید هر چه بیشتر یک شاخص کمال و رشد و قدرت برای کشورها به حساب می­اید و غفلت جدی در نگرش به تولید و بایسته­های آن، مسیر بهره­برداری صحیح از نعمات پروردگار در روی زمین را با آسیب­های فراوان و مخاطرات مهمی روبرو ساخته است که البته ضرورت دارد در باب اصلاح این نگرش نیز فکری اساسی شود در هر صورت هرگاه از ضرورت پرداختن به تولید سخن به میان می­آید گاه مقصود ، مطلق تولید است و گاه مراد، تولید داخلی است و این دو موضوع جدا از هم می­باشد. مطلق تولید برای بشر اهمیت و ضرورت دارد زیرا تولید به معنی زندگی است، تولید رشد است، شکوفائی است، کار است، تلاش است، اشتغال است، بهره­گیری از طبیعت است، رفع نیازهای زندگی است، رفاه شخصی و عمومی است، استفاده بهتر از منابع موجود است رفع مشکلاتی همچون بیکاری، تورم، مسکن و به حرکت درآوردن چرخ عظیم اقتصاد یک جامعه است. تولید عامل اصلی ایجاد استحکام در اقتصاد است سامان دادن اقتصاد و محور پیشرفت و توسعه است.

از همین رو تولید ، شاخص و معیار اصلی پیشرفت در یک کشور است و برای ما نیز بعنوان شاخص پیشرفت، ملاکی برای اندازه­گیری سرعت، شتاب و میزان پیشرفت محسوب می­گردد.

موضوع تولید داخلی و تأکید بر آن علاوه بر همه اهمیت­های پیش گفته، ضرورت­های ویژه­ای دارد که بخصوص در شرایط کنونی برای کشور ما بسیار تعیین­کننده و سرنوشت­ساز می­باشد.

توجه و تأکید بر تولید داخلی در این مقطع دارای معنی خاص و ویژه­ای است.

امروزه تولید داخلی

-        یعنی رونق بخشیدن به حرکت کشور

-        یعنی حرکت به سوی استقلال و خودکفائی و خوداتکائی و رهائی از وابستگی­ها

-        یعنی تحکیم پیشرفت همه جانبه

-        یعنی تحقق اهداف عدالت و پیشرفت در این دهه

-        یعنی مستحکم کردن اقتصاد داخلی و شکوفا  نمودن آن

-        یعنی ساختن کشور و آباد کردن خانه خودمان

-        یعنی رشد همه جانبه بدلیل نقش تولید در عرصه­های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی

-        یعنی بالا بردن قدرت خرید مردم

-        یعنی افزایش دارائی­ها و مالکیت مردم

-        یعنی حذف دلالی­ها و واسطه­گری ها

-        یعنی جذب سرمایه­های بی­هدف و سرگردان و سوق آن به سمت کار و تولید

-        یعنی افزایش درآمد ملی

-        یعنی افزایش سرمایه­گذاری

-        یعنی افزایش صادرات

-        یعنی کاهش واردات

-        یعنی سامان دادن سرمایه­ها در کشور

-        یعنی ارتقاء بهره­وری

-        یعنی نفوذ افزونتر در دنیا و شناخته­تر شدن در بین مردم جهان از طریق محصولات تولیدی

-        یعنی اقتدار اقتصادی

-        یعنی رهائی از وابستگی به نفت و اقتصاد تک محصولی

-        یعنی حرکت به سوی نوآوری، خلاقیت و پیدا کردن راه­ها و تکنیک­های جدید

-        از همه مهمتر تولید داخلی برای کشورمان

o      یعنی ادامه جهاد اقتصادی

o      یعنی همت مضاعف، کار مضاعف

o      یعنی مبارزه با دشمنان

o      یعنی مبارزه برای ایجاد استقلال

o      یعنی دفاع از حریّت و کرامت ملت ایران

o      یعنی پاسخ کوبنده به تهدید و تحریم دشمن

o      یعنی خنثی­سازی تحریمها و مقابله عملی با آن

o      یعنی سیلی محکم به غرب

o      یعنی مأیوس کردن دشمنان قسم خورده

o      یعنی مقابله با زورگوئیهای رایج و قلدریهای چپاولگردان در عصر جدید

o      یعنی مجاهدت، تلاش و کار برای خدا

o      یعنی عزت و سربلندی

o      یعنی ادامه راه شهیدان و تثبیت نظام اسلامی در عرصه اقتصادی

o      یعنی لبیک به فرمان بر زمین مانده امام راحل(ره)

o      یعنی اجابت هل من معین رهبر خیرخواه و دوراندیش نظام

o      یعنی عمل به آموزه­های قرآنی و توصیه­های معصومین(ع)

o      یعنی عمل به وظیفه انقلابی و اسلامی در این مقطع

بسیار روشن است که پیشرفت کشور متوقف بر دو عنصر علم و تولید است. یک کشور برای دستیابی به اهداف خود نیازمند اولاً عنصر علم و ثانیاً عنصر تولید یعنی عمل و کار براساس دانش خود می­باشد. از این رو اهمیت و ضرورت تولید در این مرحله از عمر مبارک نظام اسلامی و در دهه عدالت و پیشرفت به روشنی آشکار و نمایان است.

 

زاویه دیگر پرداختن به اهمیت و ضرورت تولید داخلی نگاه به آن از منظر آثار و پیامدهائی است که مترتب بر آن است. در صورت شکل­گیری و سامان یافتن تولید داخلی تحولات بنیادینی در اقتصاد ملی و در نتیجه در معیشت مردم و بخصوص در حل مسائل و مشکلات اقتصادی زندگی رخ خواهد داد. افزایش تولید داخل به افزایش صادرات کمک خواهد کرد و آن نیز به نوبه خود ضمن افزایش درآمدهای کشور به افزایش تولید منجر خواهد شد. سرمایه­گذاری و مشکل جذب سرمایه­های داخلی و خارجی را برطرف خواهد نمود سرمایه­های سرگردان که گاهی بسیار مضر به حال اقتصاد عمل می­کند را قابل مدیریت می­نماید. از امکانات و زیرساخت­های موجود به نحو مطلوب­تری استفاده می­گردد. رشد علمی و صنعتی را به دنبال خواهد داشت هزینه­های سنگین اقتصادی کشور را همچون هزینه­های واردات، حمل و نقل و وابستگی­ها را کاهش خواهد داد. دانش و تکنیک و فن­آوری­های تولید در عرصه­های مختلف را رشد داده و بویژه مهارتهای مدیریت در امر تولید را بالا برده و با سایر کشورها قابل رقابت خواهد نمود. امکان بهره­گیری ملت ایران از سهم الهی و خدادادی خود را در بهره­برداری از منابع مختلف فراهم خواهد ساخت.

امنیت داخلی به دلیل حل مسائل اشتغال و تورم و امنیت منطقه­ای و جهانی را به دلیل افزایش نقش در اقتصاد دنیا و بخصوص سرمایه­گذاریها افزایش خواهد داد.

از آثار سوء اقتصاد تک محصولی و اتکا به ارز حاصل از فروش نفت خواهد کاست و روحیه نشاط و سربلندی و عزت و همه فضائل روحی ناشی از آن را برای ملت ایران به همراه وارمغان خواهد داشت.

هر که نان از عمل خویش خورد                                منت حاتم طائی نبرد

+ نوشته شده توسط حسن علی اکبری در جمعه هجدهم فروردین ۱۳۹۱ و ساعت 18:39 |